خرید اشتراک ویژه 💚❤️

دسته: سریال

دسته‌ها برخلاف برچسب‌ها می‌توانند سلسله مراتب داشته باشند. به طور مثال شما می‌توانید یک دسته به نام موسیقی داشته باشید و برای آن دسته، زیر دسته‌هایی مانند موسیقی ایرانی و یا موسیقی غربی تعریف کنید.

7.5 /10
7.9 /10
6.7 /10
4.7 /10
6.6 /10
5.7 /10